ข่าวสารทั่วไป


กลับหน้าเว็บไซต์โรงเรียน

คลิกชม... VDO วิธีการใช้งาน internet 

กำหนดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนบุญวัฒนา

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น.

รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


29 ตุลาคม 2564 (14:02 น.)   เข้าชม 217